Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
17 January 2020
Job ID: NR-1272
(Purchasing Officer)/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท ทัสคัน ฮิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือทอสกานา วัลเล่
ประกอบธุรกิจโรงแรม ที่พักรีสอร์ต
สถานที่ปฎิบัติงานปากช่อง เขาใหญ่  จังหวัด นครราชสีมา

ภารกิจหลัก

      การตรวจสอบความต้องการซื้อทุกวัน จัดการและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เรียกใบเสนอราคาจากซัพพลายเออร์และจัดเตรียมตัวอย่างเมื่อจำเป็น เก็บรักษาสมุดบันทึกการจัดซื้อและระบบจัดเก็บเอกสาร และตรวจสอบว่าสินค้าทั้งหมดได้รับการจัดส่งตรงตามเวลา

งานที่รับผิดชอบประจำ
1 กำหนดขั้นตอนและแบบฟอร์มสำหรับการขอซื้อให้แก่แผนกต่างๆเพื่อใช้ในการขอซื้อ ( Purchase  Requisition)
2 รับใบขอซื้อจากหรือความต้องการจากหัวหน้าแผนกต่างๆ และส่งต่อไปยังผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสำหรับการกำหนดราคา
3 ส่งใบขอเสนอซื้อไปยังแผนกที่ขอด้วยราคาสำหรับการลงนามและส่งต่อไปยังผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการทั่วไปเพื่อขออนุมัติ
4 เรียกใบเสนอราคาจากซัพพลายเออร์และจัดเตรียมตัวอย่างเมื่อจำเป็น
5 ถ้ามีการซื้อของแพงหรือของมีราคาสูงเช่น จากช่าง ฝ่ายซักรีด จำเป็นต้องตรวจสอบว่าการซื้อนั้นอยู่ในงบประมาณของการซื้อหรือไม่
6 ติดตามขั้นตอนการสั่งซื้อให้ถูกตามหลักการจัดซื้อคือมีการทำใบขอซื้อใบสั่งซื้อพร้อมรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน และส่งมอบตรงตามเวลา
7 เก็บรักษาแฟ้มสมุดแจ้งรายการสินค้า (Catalogues) บัญชีรายชื่อคุณลักษณะโดยแจ้งรายละเอียดสินค้าสิ่งของต่างๆ
8 จัดซื้อให้ถูกต้องตามความต้องการตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)และตามราคาที่ถูกที่ควรของสินค้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิด
9 พบปะตัวแทนฝ่ายขาย ( Sale  Representtatives) จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้ทราบความเคลื่อนใหวด้านราคาและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
10 ติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทุกแผนกในรายละเอียดสินค้าและอุปกรณ์ของใช้ทุกชนิด
11 ตรวจสอบและมั่นใจว่างานที่ได้รับมอบหมายงาน ถูกดำเนินการเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสมและตามความคาดหมายของโรงแรม 
12 จัดทำรายงานประจำเดือน ว่ามีการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ พร้อมเหตุผลเพื่อให้ทางแผนกนั้นทราบรวมทั้งผู้บริหารด้วย 
13 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
1 วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับ ปวส. - ป.ตรี
2 อายุ 25-35 ปี
3 ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
4 มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี 
5 มีความซื่อสัตย์ต่องานและหน้าที่ตัวเอง
6 มีความเข้าใจในด้านเอกสารและทักษะการใช้งาน Microsoft Office 
7 มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
8 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

Apply Now

Job Details:

Toscana Valley Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!