Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
16 July 2019
Job ID: NR-992
ผู้จัดการสาขา ประจำสาขานครราชสีมา

Job Objectives: (วัตถุประสงค์หลักของตำแหน่ง)

 • บริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ของสาขาธนาคาร
 • ควบคุม และกำกับดูแลกระบวนการปฎิบัติงานสาขาของธนาคาร
 • พัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ ขยายฐานลูกค้าเงินฝาก และสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชีทั้งด้านทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้รายจ่ายของสาขา
 • ควบคุมดูแลเงินสดระหว่างวันของสาขาให้มีปริมาณที่เหมาะสมตามระเบียบของธนาคาร
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Work Experiences: (ประสบการณ์ / สาขา)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานธนาคาร 8 ปีขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารสาขา 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกรรมของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการขาย การติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะการบริหารจัดการ
 • มีบุคลิกภาพดี สุภาพ รักงานบริการ
 • ***ประสานความร่วมมือ / ยึดถือธรรมาภิบาล / มุ่งมั่นผลงาน / บริการเป็นเลิศ ***

Contact Us

Thai Credit Retail Bank Public Company Limited

123 Thai Life Insurance Building,Ratchadaphisek Road,

Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400


Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time
 • Career Level:
  Senior Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  8 years
 • Company Industry:
  Financial Services
 • Location:
  Nakhon Ratchasima, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
https://www.tcrbank.com/th
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  กลุ่มไทยประกันชีวิต ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2549 เปิดดำเนินการเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (ทุนชำระแล้ว 2,000 ล้านบาท) ธนาคารไทยเครดิตฯ มีบริการทางการเงินที่หลากหลาย และแตกต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อและเงินฝากที่โดดเด่น อาทิ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แบบลดต้นลดดอก  สำหรับคนที่ต้องการมีรถ      ทั้งรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อบุคคลที่มีทองคำเป็นหลักประกัน  เพื่อการออม      เสริมสภาพคล่องส่วนบุคคลลงทุน หรือ รีไฟแนนซ์ สินเชื่อสำหรับธุรกิจแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      ( SME)  ที่ช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน      หรือเงินลงทุน เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มผลกำไร      หรือต่อยอดการลงทุนให้แก่ธุรกิจ เงินฝากปลอดภาษี      และผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ       ที่ตอบสนองพฤติกรรมการออมของลูกค้า ทุกประเภท ทุกวัย ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่สาขาของธนาคารทั้ง  13 แห่ง หรือทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายพันธมิตรของธนาคาร ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารกรุงไทย สถานที่ทำการ สำนักงานใหญ่  123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง      เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ 10400 โทร. 0-2697-5454 /      Website :  www.tcrbank.com สาขาธนาคาร มี  13 แห่ง ได้แก่ อาคารไทยประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่) , ตลาดห้วยขวาง , ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต , ตลาดบางแค , นครปฐม (หน้าท่ารถเมล์ขาว) , ตลาดสดจังหวัดสมุทรปราการ , ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ , สาขาชลบุรี (ตลาดหนองมน) , ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ , บางพูน , ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค , อาคารอโศก พีเอส ทาวเวอร์ และเยาวราช
Is this your company? Claim it now!