Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
21 June 2019
Job ID: AY-1758
R&D Supervisor - Supplement & Drink/หัวหน้าเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่ม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดตอก แคปซูล ชนิดผง
 • วิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มบรรจุขวด (Pasteurized และ Retort)
 • ศึกษาตลาด จัดหาวัตถุดิบและเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของลูกค้าหรือนำเสนอให้กับฝ่ายการตลาด
 • ตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์กับข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์
 • จัดทำข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ รวมถึงดำเนินการจดแจ้ง อย. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการทดสอบ ตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐาน GMP / HACCP / ISO9001
 • ทดสอบการผลิต (Trial Batch) ผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายการผลิตร่วมกับแผนกผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้สินค้าตามที่วางแผนไว้ 

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี-โท ด้านวิทยาศาตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ด้านการวิจัยและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำ Process การผลิตจาก Lab สู่ Production ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เป้นอย่างดี
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ตรงด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มระบบ Retort จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :นิคมอุตสาหกรรม ไฮเทค  อ.บางปะอิน อยุธยา


Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

AESTHETIC SOLUTION CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!