Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
02 July 2020
Job ID: AY-4024
Site Engineer (พระนครศรีอยุธยา)/วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร)

Responsibilities:

 • วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากทางลูกค้า
 • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 • จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน

Qualifications:

 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง / ด้านอสังหาริมทรัพย์ 2 - 5 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้
 • ปฏิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน ณ โครงการบ้านจัดสรร จ.พระนครศรีอยุธยา
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Education allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Supalai Public Company Limited
ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าวของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ ข้อมูลของผู้สมัครทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ (ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

Is this your company? Claim it now!