27 March 2019
Job ID: KR-189
Sales Rep. (ภาษาสเปน/ Spanish)/เซลล์ภาษาสเปน

หน้าที่

 • ให้ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม (ที่ประจำอยู่นั้นๆแก่ลูกค้า)
 • ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่ลูกค้า รวมถึงการขาย (จองบุ๊คกิ่ง ออกบิลและปิดการขาย)
 • ทำรายงานการขาย ประจำวัน ประจำเดือน ส่งหัวหน้า

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาสเปนได้ดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานท่องเที่ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี

สวัสดิการ

 • ชุดยุนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ทำงานครบ 1 ปี ได้วันหยุดลาพักร้อน
 • ทำงานครบ 4 เดือน (ผ่านทดลองงาน) บริษัททำประกันชีวิตให้

Job Details:

Benefits:
 • Gratuity
 • Transportation allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Krabi Spesialisten Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!