Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
10 October 2019
Job ID: URI-328
งานวิเคราะห์สินเชื่อ (สำนักงานธุรกิจอุบลราชธานี)/AVP - Office

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วงเงินสินเชื่อรวมมากกว่า 100 – 500 ล้านบาท (Size L) :

 • ร่วมกับ RM-L ในการวิเคราะห์คำขอสินเชื่อ จัดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจลูกค้า รวมทั้งปรับปรุงวงเงินสินเชื่อ กรณีแก้ไขหนี้ที่มีปัญหาให้เป็นหนี้ปกติ
 • ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน สมมติฐาน และปัจจัยสนับสนุนที่ใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของลูกค้า
 • ดูแลติดตามการดำเนินธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์ และเยี่ยมชมกิจการ โดยร่วมกับ RM-L ตามความจำเป็น เพื่อให้การวิเคราะห์สินเชื่อรวดเร็วและมีคุณภาพ
 • จัดทำบันทึกขออนุมัติสินเชื่อ และบันทึกขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พร้อมลงนามร่วมกับ RM-L รวมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้ BCM-L ลงนามเพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 • ทบทวนและติดตาม Portfolio ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาดรรชนีชี้วัดความเสี่ยง รักษาคุณภาพของสินเชื่อ และควบคุม NPLs ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อขนาดกลางในสายงานธนาคารไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด และมีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
 • มีความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือด้าน Supply Chain
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-345-1864 (คุณศุภวรรณ)

Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Permanent
 • Career Level:
  Entry Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  5 years
 • Job Functions:
 • Company Industry:
  Financial Services
 • Location:
  Ubon Ratchathani, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

KrungThai Bank PCL
https://www.ktb.co.th/
ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานอันมั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคง ที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเรา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการคุณในทุกระดับ ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบัน ลูกค้าภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจและลูกค้าธุรกิจทุกขนาด ไม่เพียงแต่ประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานที่เราภาคภูมิใจเท่านั้น เรายังพร้อมที่จะคืนกำไรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมสร้างทุนปัญญาที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคใดของสังคม คุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน
Is this your company? Claim it now!