10 May 2019
Job ID: CR-355
HR Manager

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 35ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขางานบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยยกว่า 5ปี และมีใจรัก งานบริการ
 • มีทักษะในการติดต่อ ประสานงานและแก้ไขปัญหา
 • รายได้ต่อเดือน 80,000+
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะในการสื่อสาร และทักษะการนำเสนอ
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้นโยบายของผู้บริหาร
 • ต้องการผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรงต่อเวลา
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ 
 • ติดต่อประสานงานราชการและมีความรู้เรื่องกฏหมาย กรมแรงงานและประกันสังคม

Job Details:

Toyota Chiangrai Co., Ltd.
  About Toyota Chiangrai Co., Ltd./บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายโตโยต้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 สาขา สาขาแม่สาย สาขาพาน สาขาเทิง สาขาแม่ขะจาน สาขาเชียงของ สาขาบ้านดู่ บริษัท โตโยต้าเชียงราย ได้รับรางวัล President Award ปี ค.ศ.2007, 2009, 2010, 2011 และปี 2012 ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลสูงสุด ซึ่งโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยมอบให้ตัวแทนจำหน่าย ที่มีคะแนนสูงสุดในด้านการขาย, การบริการ และลูกค้าสัมพันธ์ Website www.toyotacri.com
Is this your company? Claim it now!