งาน วิศวกรขายอาวุโส ใน สมุทรปราการ 23 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: SP-10779
Presales – IT product

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบยอดขาย และดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 • เสนอบริการแก่ลูกค้าใหม่ และดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม
 • ดูแลลูกค้าและทำการปิดการขาย ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมของบริษัท
 • จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขบริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
 • จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา , IT, Computer Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านงานขายด้าน ITจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ // เปิดรับเด็กจบใหม่
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งาน Ms. Office (Word, Excel, Power Point) ได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักงานขาย และรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และ อัธยาศัยที่ดี พูดจาชัดเจน มีความเชื่อมั่นในตนเอง แต่รับฟังผู้อื่น
 • สามารถเข้าใจภาพรวมของงานระบบ IT และสามารถออกแบบ concept ของงาน IT ได้เบื้องต้น
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดและค้างคืนได้
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว ในการเดินทางไปหาลูกค้าหรือไปงานที่ได้รับมอบหมาย

Interested candidates are invited to apply in person or send an application letter together with full resume, educational details, work history, recent photo, expected salary, and three references to the following address or click "Apply Now"

Contact Person: Khun Thassamon

Human Resource Department
Address: 1121 Moo.3 Theparak Rd., Theparak,
A.Muang Samutprakarn 10270

Tel.: +66 (0) 2719-9555 Fax: +66 (0) 27532750


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ

WHA Infonite Company Limited
The Company is a subsidiary of WHA Corporation PCL . The Company is a leading provider of    ICT Platform Business process consulting to provide a comprehensive ICT solution and Managed Services for wide - ranging MNCs and Thai conglomerates . The Company offers full Technology turned key services ranging from ICT Platform  provider and Implementation, Network Connectivity, Fiber Optic, Data Center / DR , Cloud Solution,    Managed services ,  IT Outsourcing to Software Licensing .  We are now seeking talented and highly motivated individuals who want a rewarding and challenging career within an organization that will offer professional and personal development opportunities .   “To enable Digital as the platform and make the technology infrastructure available through out the businesses as our product”  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที