งาน วิศวกรขายอาวุโส ใน สมุทรปราการ 11 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

03 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: SP-15383
Sales Engineer/วิศกรฝ่ายขาย

Responsibilities:

 • As the Sales Engineer, you will cooperate very closely with the local Thai team and the Product Managers (based in Singapore) to define actions to extend igus product sales in the defined region.
 • Your key objective is to drive sales activities for cable, cable carriers and all polymer bearings products,  (e-chain, chainflex, iglidur, drylin linear actuators, igubal, stock bar, filament for 3D printers, etc) across the defined region to ensure revenue and profitability growth of igus Thailand organization.
 • You will actively visit customer and business partners and build your local network which will support our growth (finding new potential clients, business partners as well as possible additional talents for the organization)
 • You will be instrumental in extending our customer base, reach new clients and markets and drive our sales with respective growth ambitions (KPI setting etc. etc.)
 • You will research and implement marketing campaigns and activities such as trade shows, advertising, press releases, mailings, seminars, “smart attack” & “smart defense” etc in-line with igus’ best practices and  global marketing strategies to ‘push’ the “Plastics for Longer Life” vision in the region of Thailand
 • You will provide technical product counseling and training in general, engineering support and solutions which ‘help the clients
 • You will support the brand awareness of igus products in general across Thailand.
 • You will be a strong ‘local’ leader, role model and team player alike – contributing and working together with the rest of the Thailand/ASEAN team to meet the company’s ambitious goals and growth objectives.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

igus (Thailand) Co., Ltd.
plastics for longer life® igus® GmbH, based in Cologne, Germany, has been manufacturing engineered plastics for more than 50 years, and develops each of the engineered plastic materials and all technology behind its products. A family developed and owned company, igus® is committed to using its innovative plastic materials to develop products to provide creative solutions, and exceed customer expectations while delivering fast, accurate service. With more that 120.000 individual part numbers available from stock, we are able to provide customers with the components they need extremely quickly and efficiently. Our lean processes and components inventory enables up to 97 percent of orders to be shipped within 24 hours. 

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที