งาน วิศวกรขายอาวุโส ใน ระยอง 15 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: RY-9147
Sales Engineer

Accountability

 • Traveling upcountry, base on Rayong.
 • Establishing new, and maintaining existing, relationships with customers.
 • Managing and interpreting customer requirements.
 • Negotiating tender and contract terms.
 • Monitoring sales revenue and support services.
 • Analyzing costs and sales.
 • Leading project sales.
 • Supporting marketing by attending trade shows, conferences, seminar and other marketing events.
 • Solving client problems.
 • Providing training and marketing support.

Qualifications

 • Male / Female, Age above 25 years old.
 • Bachelor's Degree in Engineering, B.E. (Mechanical, Chemical, Petrochemical) or related field.
 • Experience of sales in engineering equipment.
 • Skills and good communication
 • Good command of spoken and written in English.
 • Ability to work independently.
 • Owning transportation with driving license.

Location

68 ,363 Road, Tambol Tabma , Muang, Rayong 21000

www.volutech.co.th


รายละเอียดงาน:

Volutech Machinery Co.,Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที