กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

04 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: SP-15399
Admin / Sales Assistant (Samutprakarn) (12K-15K) [Job ID:55484]

Salary: 12,000 - 15,000 THB

Industry: Manufacturing(Electronics/Semiconductors)

Location: Bangsaothong (Samutprakarn)

Work Type: Mon-Fri 8:30-17:30

Job description:

 • Making to quote document
 • Issuing and Making PO & invoice
 • Handling for stock of goods
 • Input data into the system
 • Documentation tasks

General qualification:

 • Male or Female, Thai nationality, age between 23-30
 • Bachelor's Degree in any related field
 • Welcome New Graduates & Fresh Grads
 • Having a private car and a valid Driving Licence
 • Living and commute to Samutprakarn
 • Ability to communicate in English (fair level)
 • Work experience in Sales Assistant or Admin is an advantage

Benefit package:

 • Social Insurance
 • Medical Insurance
 • Bonus (1.5~2month)
 • Gasoline fee
 • Provident fund
 • Perfect attendance

Contact (ติดต่อ)

Time: 8.30 am-5.30pm
Office Number: 02-2539800
Website : http://www.reeracoen.co.th
Instagram : reeracoenthailand
Facebook : Reeracoen Recruitment


รายละเอียดงาน:

Reeracoen Recruitment Co., Ltd.
http://www.reeracoen.co.th
As your Partner For Successful Recruitment Employment is important judgement, influencing the development and growth of the company. For creating a great encounter between a company and job seeker. We thank for the encounter with every client who chose us, and support for successful recruitment as their partner. That is our wish.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที