กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: SP-10562
Sales Executive / Sales Manager ( ฝ่ายขายต่างจังหวัด )

  Position : Sale Manager

 

รายละเอียดงาน

 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดต่างจังหวัด Dealer เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
 • วางแผนและกำหนดการใช้ Budget ต่างๆ รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
 • วางแผนและกำหนดเป้าหมายการขายประจำสัปดาห์/เดือน/ไตรมาส ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 
 • วางแผนและพลักดันผลิตภัณฑ์ ประมาณการสต๊อกสินค้าให้เพียงพอขาย เดือน/ไตรมาส
 • ควบคุมและดูแลติดตามรายงานการทำงานของทีมขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 • วิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าและนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ตอบสนองความต้องการของคู่ค้าลูกค้าและตลาด ด้านบุคลากร
 • สรรหาพนักงานใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในด้านต่างๆให้กับทุกฝ่าย 
 • ฝึกอบรมพนักงานเก่าและใหม่ ในความรู้เกี่ยวกับสินค้าและเทคนิคการขาย
 • สร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงาน ประเมินการทำงาน ให้รางวัล พลักดัน และมีบทลงโทษ
 • ประเมินการทำงานของ Sale รวมทั้ง เดือน/ไตรมาส

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการ์ณทางด้าน Sales หรือ Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

Position:  Sales Executive

 

หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งงาน:

 • ออกไปพบลูกค้าต่างจังหวัดเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า ดูแลรักษาฐานลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่อยู่ตลอด ให้บริการด้านการขาย เสนอราคา และคอยให้คำปรึกษา

ผลประโยชน์ที่ได้รับ :

 •  เงินเดือน
 •  ค่าน้ำมันรถ (บัตรเติมน้ำมัน)
 •  ค่าเสื่อมรถ 
 •  ค่าคอมมิชชั่น

Job Duties:

 • Selling/presentation the products with customers and developing relationships with distributor. 
 • Creating new vendor account/the products in an Online Market Place. 
 • Introduce the solution and design the work process to team.
 • Monitor and set up the MOQ stock of product
 • Creating the Inventory Report/Income documents/Tax Invoice/ Receipt and prepared the document to Accounting office by monthly and Yearly.
 • Plan and manage the man power.
 • Meeting and report to CEO.

Qualifications:

 • Bachelors degree in Business or a related field
 • At least 3 - 5 years of experience in Sales or Marketing 

สวัสดิการ:

ประกันสังคม

 • ทำงาน 5 วัน จันทร์ - ศุกร์

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Bio Innovation Co.,Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที