Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
19 September 2019
Job ID: BK-136550
เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน-สัญญาจ้าง (บางกะปิ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • งานธุรการกลางในโครงการบ้านจัดสรร จัดเก็บค่าส่วนกลาง
 • ดูแลบริหารงานบริการส่วนกลาง
 • รับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆจากลูกบ้าน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกบ้าน
 • ประสานงาน ติดตามงานซ่อมสาธารณูปโภค
 • ควบคุมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ
 • ควบคุมการทำงานของ Out Source รปภ.,แม่บ้าน , คนสวน
 • งานเอกสารเบิกจ่ายต่าง ๆ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารชุมชน   หรือเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สามารถใช้ MS Office , Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี รักงานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ (โดยสามารถเปลี่ยนโยกย้ายไปปฏิบัติงาน  ในแต่ละโครงการได้)
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้ (หยุด 1 วันต่อสัปดาห์)

 

 

Apply Now

Job Details:

Sammakorn Public Company Limited
Is this your company? Claim it now!