21 June 2019
Job ID: RY-4689
5405 รับสมัครด่วน!! ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด

รับสมัครด่วน!! ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด 
฿ 20,000++ (พิจารณาตามประสบการณ์) 
ระยอง - เมืองระยอง 
ชาวต่างชาติสามารถสมัครได้: ไม่ได้ 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครที่นี่: https://www.start.co.th/job-รับสมัครด่วน-ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ-บริษัท-ระยองวิศวโยธา-จำกัด-5405

ลักษณะงาน

รายละเอียดงาน
- รับและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสินค้า/บริการจากเอกสารใบขอซื้อ (PR)
- แจกจ่ายเอกสารใบขอซื้อ (PR) ให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโสเพื่อจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อจัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาสินค้า/บริการที่มีคุณภาพตรงตามเอกสารใบขอซื้อ (PR)
- ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ (PR), ใบสั่งซื้อ (PO), รายงานเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคาของสินค้า/บริการก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง
- เจรจาต่อรองเรื่องราคา เงื่อนไขการค้า และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า/บริการกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมตรงต่อความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือคุณภาพไม่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
- วางแผน ควบคุม และติดตามการส่งมอบสินค้า/บริการจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างจนถึงยังผู้ใช้งาน
- ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน
อ.เมือง จ.ระยอง

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
- มีความรู้ด้านงานจัดซื้อ, จัดหา, จัดจ้าง, มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง, มีความรู้เรื่องเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่
- มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่, มีปฏิภาณไหวพริบ, มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน
- มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, มีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี และทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
- ถ้าเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการอื่น ๆ

 - ประกันสังคม
- ยูนิฟอร์ม
- ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
- โอที (บางตำแหน่ง)
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
- งานเลี้ยงปีใหม่
- เงินช่วยเหลือ กรณีคลอดบุตร , กรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต


Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time
 • Career Level:
  Middle Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  2 years
 • Company Industry:
  Advertising / Public Relations / Marketing Services
 • Location:
  Mueang Rayong, Rayong, Thailand
 • Salary:
  ฿20,000/mo (Salary negotiable)

Benefits:
 • Five-day work week

Start (Thailand) Co., Ltd.
https://www.start.co.th/