25 March 2019
Job ID: SR-57
ผู้จัดการร้าน (พิซซ่าฮัท Tops Plaza Singburi)

รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ

 • รักษามาตรฐานของร้านอาหารในทุกด้าน
 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
 • ควบคุมค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในร้าน
 • ปฎิบัติตามแนวทางของ PIZZA HUT ในเรื่องการรับ การจัดเตรียมอาหารและอุปกรณ์ อายุของอาหาร วัสดุภัณฑ์ และการเสิร์ฟอาหาร
 • ควบคุมและดูแลให้มีรายการอาหารทุกอย่างพร้อมจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา
 • คงความมีประสิทธิผลสูงสุดในการจ้างงาน การอบรมและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่พนักงานรายชั่วโมงและพนักงานประจำ
 • จัดเตรียมและนำส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมค่าใช้จ่าย การควบคุมเงินสด และการรักษาความปลอดภัย
 • มีวินัยปฎิบัติในเรื่องการจ้างงาน การสัมภาษณ์ การยกเลิกการจ้างงานพนักงานรายชั่วโมง และการรักษาพนักงานที่มีความประพฤติดี ทำงานดี ให้การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
 • ปกป้องและรักษาทรัพย์สินบริษัทฯ รวมทั้งเงินสด
 • ปฎิบัติหน้าที่อย่างอื่นตามแต่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้

คุณสมบัติ

 • เพศหญิงและชาย อายุระหว่าง 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี มีความกะตือรือร้น ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะโอนย้าย หรือสามารถเดินทางไปทำงานต่างสาขา

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินจูงใจประจำเดือน
 • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันลาพักร้อน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ชุดยูนิฟอร์มประจำปี

คุณบอล : โทร.086 979 6255

คุณวิทย์ : โทร. 061 408 4481


Job Details:

บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด
https://www.pizzahut.co.th/
( No Description )
Is this your company? Claim it now!