Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
16 March 2020
Job ID: BK-199873
Assistant Operation Manager (Restaurant)

Assistant Operation Manager (Restaurant) 

 

ขอบเขตลักษณะงาน

 • รายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ด้านต่างๆ ของส่วนงานบริการ งานครัว และงานเครื่องดื่มต่อหัวหน้างาน (GM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจเช็ครายงานจาก RGM ผู้จัดการร้านและหัวหน่าส่วนงานต่างๆ เรื่องการเปิดร้าน  เปลี่ยนกะ  ปิดร้าน  และดูแลร้านได้
 • สามารถตรวจสอบดูแลเงินยอดขายของทางร้านและรายงานต่อ GM (SaleDaily Report)
 • สามารถปฏิบัติและตรวจสอบ QSC  (Quality Service and Cleanliness) ของสาขาได้
 • สามารถตรวจเช็คการสั่ง –  รับสินค้าและจัดทำระบบ inventory ภายในร้านได้
 • สามารถตรวจเช็คการจัดตารางของทีมงานผู้จัดการในร้านได้
 • สามารถตรวจเช็คการจัดทำเอกสารสรุปเงินเดือนของพนักงานภายในร้านเบื้องต้นได้
 • สามารถเช็คสินค้าคงเหลือสิ้นเดือนได้ รายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์และประจำเดือน
 • สามารถควบคุมและจัดทำ P&L (Profit&Loss)  ได้
 • สามารถให้วิเคราะห์จุดแข็ง  -  จุดอ่อนของร้านตัวเองให้ข้อมูลกับแผนกต่างๆเพื่อจัดทำ LSM  ได้ (Local Store Marketing) การทำการตลาดและโปรโมชั่นของแต่ละสาขา
 • สามารถวางแผนการฝึกอบรมพนักงานทั้งสาขาประจำปีได้
 • ดูแลและผลักดัน ยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ดูแลและควบคุมต้นทุนของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ดูแลและผลักดันกำไร  ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • รับสมัครและคัดเลือกพนักงานรวมถึงด้านเอกสารเริ่มงานในสาขาของตนเองได้ (HR Process)
 • ดูแลและตรวจเช็คสิทธิประโยชน์และสวัสดิต่างๆ  ของพนักงานได้ เช่นระบบอาหารพนักงาน ระบบซักรีดชุดฟอร์มพนักงาน ห้องพักพนักงาน
 • สามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่องการบริการของทางร้านได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในร้านรวมทั้งโปรโมชั่นต่าง ๆ ภายในร้านได้เป็นอย่างดี
 • ดูแลและฝึกอบรมพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท
 • สามารถจัดทำงานเอกสารที่ต้องส่งเข้าสำนักงานใหญ่ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถแก้ไขปัญหากรณีลูกค้าร้องเรียนได้
 • สามารถดูแลทรัพย์สินต่างๆ  ภายในร้านได้ เช่นด้าน รปภ แม่บ้าน สวนและต้นไม้ ฯลฯ
 • ประสานงานเพื่อให้การบริการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ของทางร้านได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับเรื่องต่างๆของร้านได้ตลอดเวลา

 

ความรู้และทักษะเฉพาะทาง

 • เป็นผู้นำในเรื่องการให้บริการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ชี้แนะพนักงานในเรื่องการวางตัว ท่าทาง และมารยาทที่ควรปฎิบัติต่อลูกลูกค้า  แนะนำเทคนิคการขายและสนับสนุนแผนการตลาดของบริษัทฯ
 • ควบคุมค่าแรงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในร้าน เช่น การสั่งซื้อของ  ผลิตภัณฑ์กระดาษและอาหารที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้  ดูแลให้สินค้าคงคลังอยู่ในจำนวนที่เหมาะสม ควบคุมของเสียให้มีจำนวนน้อยที่สุด  มีการวางแผนการสั่งของรายสัปดาห์ล่วงหน้าให้พนักงานปฎิบัติ
 • ปฎิบัติตามแนวทางของร้าน ในเรื่องการรับ การจัดเตรียมอาหารและอุปกรณ์ อายุของอาหาร วัสดุภัณฑ์ และการเสิร์ฟอาหาร
 • ควบคุมและดูแลให้มีรายการอาหารทุกอย่างพร้อมจำหน่ายอยู่ตลอดเวลา
 • คงความมีประสิทธิผลสูงสุดในการจ้างงาน การอบรมและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่พนักงานรายชั่วโมงและพนักงานประจำ
 • วางแผนการซ่อมแซม การตรวจสอบ และปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน อาคาร หรือพื้นผิวให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
 • จัดเตรียมและนำส่งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมค่าใช้จ่าย  การควบคุมเงินสด  และการรักษาความปลอดภัย 
 • มีวินัยปฎิบัติในเรื่องการจ้างงาน การสัมภาษณ์ การยกเลิกการจ้างงานพนักงานรายชั่วโมง และการรักษาพนักงานที่มีความประพฤติดี ทำงานดี  ให้การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจ ตามระบบการฝึกอบรม  รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ 
 • ปกป้องและรักษาทรัพย์สินบริษัทฯ รวมทั้งเงินสด
 • ปฎิบัติหน้าที่อย่างอื่นตามแต่ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้  

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานบริหารจัดการร้านอาหาร อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ  มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการควบคุมสถานการณ์และพนักงาน  มีความกระตือรือล้นและมีวินัยในการทำงาน  
 • มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถปฎิบัติงานวันเสาร์และอาทิตย์นักขัตฤกษ์ได้ 
 • สามารถปฎิบัติงานได้และมีความรู้ในส่วนของงานปฎิบัติการ  
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะในการเจรจาและการสื่อสาร มีบุคลิกภาพดี

 

สถานที่ทำงาน: ตึก CW ถนนรัชดาภิเษก (MRT ศูนย์วัฒนธรรม)

ทั้งนี้ ต้องสามารถเดินทางออกตรวจหน้าร้านสาขาได้ทั่วกรุงเทพ ( 9 สาขา)

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปานขวัญ โทร 02-078-5859

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent
 • Career Level:
  Middle Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  5 years
 • Company Industry:
  Food and Beverage / Catering
 • Location:
  Dindaeng, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Thai Beverages Public Company Limited
http://www.thaibev.com/
Thai Beverages PCL is Thailand's the largest alcoholic beverage company, marketing leading beer and spirits brands such as Chang, Mekhong and Sangsom. We are a fully integrated company, involving in production of raw materials through brewing and distilling to marketing, warehousing and distribution of all our finished products. We are committed to quality, responsibility and support to our community. Due to our expansion, we are looking for high potential candidates to join our successful team.

Is this your company? Claim it now!