กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

29 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: SP-15324
Online Marketing Manager
1.เขียน Content สื่อโฆษณา และสื่อส่งเสริมการขายต่างๆบนช่องทางออนไลน์
2.ติดต่อประสานงานในการจัดทำสื่อออนไลน์ต่างๆได้แก่ เว็บไซต์ แบนเนอร์ EDM และอื่นๆ
3.ดูแลการโพสต์และโปรโมทโพสต์ รวมถึงบริหารงบโฆษณาช่องทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
4.ดูแลเว็บไซต์ของบริษัทและอัพเดตข้อมูล
5.อัพเดต Stock ห้องเช่าในช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค และอื่นๆคุณสมบัติ
อายุ 30-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี 
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเว็บไซต์ 
มีทักษะในการสื่อสารบนช่องทางโซเชียลมีเดีย 
เข้าใจและรู้จักเครื่องในการทำการตลาดออนไลน์
มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

Primo Service Solution Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที