งาน หัวหน้างานฝ่่ายพัฒนา ใน สมุทรปราการ 9 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

20 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: SP-10758
Sales Coordinator / เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

 รายละเอียดงาน

 • รวบรวมและจัดทำเอกสารด้านการตลาด การขาย
 • บันทึกฐานข้อมูลลูกค้า
 • ติดตามงานทุกขบวนการทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • สรุปและจัดทำรายงาน การขาย และการตลาด เสนอผู้บริหาร
 • ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ ในการรับ-ส่งสินค้าตัวอย่าง
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ 

 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-40ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานขายและการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel, Word ได้คล่อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน:

Hwa Tai Industry Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที