Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
13 March 2020
Job ID: BK-199131
Estimate Engineer/วิศวกรประมาณราคา

รายละเอียดงาน :

 • คำนวนปริมาณงานทาสีตามโครงการที่ได้รับหมาย
 • สรุปรายการประกอบแบบ งานที่เกี่ยวข้องในขอบเขตงานของบริษัท


คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน Auto-CAD, MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถควบคุมงานที่หน้างานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานที่สำนักงานใหญ่ เขตคลองสามวาเป็นหลัก
Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent
 • Career Level:
  Entry Level
 • Required Qualification:
  Diploma of High Vocational Education
 • Required Experience:
  1 years
 • Company Industry:
  Architecture / Building / Construction
 • Location:
  Klongsamwa, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  ฿20,000 - ฿30,000/mo (Salary negotiable)

Benefits:
 • Performance bonus
 • Flexible working hours

บริษัท รุ่งเรืองนาม จำกัด
     ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2531 บริษัท รุ่งเรืองนาม จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ คุณเรืองนาม วังวุฒิภิญโญ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธาน/กรรมการผู้จัดการ) ประกอบกิจการด้านการจำหน่าย/รับเหมาทาสี หมู่บ้านจัดสรร อาคาร โรงงาน ทุกประเภทด้วยผลิตภัณฑ์สีนานาชนิดที่มีคุณภาพ      บริษัท รุ่งเรืองนาม จำกัด ได้ผ่านงานทาสีอาคารนานาชนิดมากมาย ได้แก่ หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน อาคารเรียน ศูนย์บริการกิจการต่างๆ โรงงานผลิตสินค้านานาชนิด คอนโดมีเนียม อพาร์ทเมนต์   ห้างสรรพสินค้า โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ จากประสบการณ์และผลงานนานาชนิดดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจอย่างมาก ในการเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอาคารอันเป็นชื่อเสียงของประเทศไทย นั่นคือ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ   สิริกิตติ์ เมื่อปี พ.ศ. 2535 ซึ่งนับจากเริ่มก่อตั้งบริษัทได้เพียง 4 ปีเท่านั้น โดยมีบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด ร่วมค้า บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง จวบจนปัจจุบันบริษัท รุ่งเรืองนาม จำกัด ยังคงยึดมั่นแนวนโยบายของบริษัทในการประกอบการกิจการด้านการทาสีอาคารเป็นหลัก      ประกอบกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อมุ่งผลทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ ด้วยวิสัยทัศน์อันเป็นเลิศของผู้บริหาร      ปัจจุบัน บริษัท รุ่งเรืองนาม จำกัด ยังคงประกอบธุรกิจด้านงานรับเหมาทาสีอาคารเป็นหลัก โดยเฉพาะงานคอนโดมีเนียมตามแนวรถไฟฟ้าทุกสาย ไม่ว่าจะเป็นในเครือ อนันดา , แสนสิริ , นารายพร๊อพเพอร์ตี้ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นงานอาคาสูงที่ทางบริษัทมีความชำนาญเป็นพิเศษ และยังรวมไปถึงงานทาสีอาคารสายโรงงานและคลังสินค้าก็มีอยู่มากมาย เช่น DoHome 4 สาขา , ศูนย์กระจายสินค้าบุญรอดฯ , คลังสินค้าให้เช่าในเครือ WHA ฯลฯ      บริษัทฯยังคงจะก้าวไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจไทย ด้วยความสามารถทั้งหมดของบริษัท ทั้งทางด้านงานสีและด้านอื่นๆ     จึงเป็นโอกาสอันดีของท่านที่ได้รับเอกสารฉบับนี้อยู่ จะได้รับทราบข้อมูลของ บริษัท รุ่งเรืองนาม จำกัด เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยกันสร้างสรรค์งานอันมีคุณภาพต่อไป      ธุรกิจหลักของบริษัท เป็นธุรกิจด้านงานทาสีอาคารทุกชนิด ทั้งภายนอกและภายใน อาคาร เช่น โครงการบ้านจัดสรร คอนโดมีเนียม โรงงาน อาคารเรียน อาคารสำนักงานต่างๆ ฯลฯ ซึ่งประกอบไปด้วยประเภทงานต่างๆดังต่อไปนี้ งานทาสีน้ำภายนอกและภายในอาคารตามปกติ งานทาสีโครงหลังคาโรงงานทั้งเก่าและใหม่ งานซ่อมรอยร้าวผนังอาคารสูง โดยอาศัยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น นั่งร้าน กระเช้าไฟฟ้าอุปกรณ์โรยตัว งานทำสีเฟอร์นิเจอร์ งานปูพื้นและทาสีพื้นไม้ปาร์เก้ด้วยโพลี่ยูรีเทน (Polyurethane) งานทาสีป้องกันไฟ (Fire proof) งานกันซึม (Water proof) งานทำสีพื้น Epoxy      ทั้งนี้บริษัทมีแนวนโยบายที่ต้องการให้บริการงานทาสีครอบคลุมการทำงานทุกชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้ท่านสามารถวางใจเรียกใช้บริการได้ในทุกประเภทของงาน ดังนั้นท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถจัดการงานทุกประเภทการทาสีให้ท่านได้เพียงท่านใช้บริการของเรา

Is this your company? Claim it now!