งาน ล่าม แปลภาษา ใน สมุทรปราการ 8 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

08 เมษายน 2563
รหัสงาน: SP-13675
Sales Officer - Japanese Speaking
Job Description:
 • Being responsible for supporting the selling of the partner company and being a sales representative to do Monozukuri.
 • Reporting with customer APO ASEAN (Thailand, Indonesia, and Philippines).
 • Analyzing the information assignment from superior and to verify correctly.
 • Arranging document for reporting each quarter also being the chart reporter.
 • Being the chart internal interpreter between Japanese and Thai in the team while in the meeting.
 • Performing others as assigned by the Company.
Qualification:
 • Bachelors' Degree in Business Administration, Marketing or any related field.
 • Having work experiences infield of at least 1 year would be preferable.
 • Good command of Japanese Language (N3/N2).
 • Good command of English.
 • Excellent communication skills, leadership, service-minded and teamwork.
 • Ability to work under pressure.
 • Has a car driving license.
Welfare:
 • Bonus.
 • Commission.
 • Health insurance for a family.
 • Car allowance.
 • Language allowance.
 • Salary increase.
 • Medical welfare.
 • Daily allowance for a trip abroad.
 • Long term service reward.
 • Provident Fund.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment and Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty. We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที