Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
07 May 2020
Job ID: BK-211725
วิศวกรประมาณราคา (โยธา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบก่อสร้างและข้อกำหนดวัสดุเพื่อการประมาณราคา
 • กำหนดแบบฟอร์มของตารางรายการประมาณราคา
 • จัดทำรายการประมาณราคาแนะนำงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ 
 • ตรวจสอบการจัดทำรายการประมาณราคาแนะนำงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
 • สรุปผลการจัดทำรายการประมาณราคาแนะนำงานก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
 • ประชุมร่วมกับ โครงการและผู้รับเหมา เพื่อสรุปปริมาณงานก่อสร้างในราคาจ้างเหมา ตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
 • สรุปผลการประชุมร่วมกับ โครงการและผู้รับเหมา เพื่อสรุปปริมาณงานก่อสร้างในราคาจ้างเหมา ตามแบบและข้อกำหนดวัสดุ
 • สำรวจปริมาณงานก่อสร้างและจัดทำรายงานผลการสำรวจปริมาณงานก่อสร้าง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา 
 • มีประสบการณ์ด้านการประมาณราคากลาง (บ้านเดี่ยว.คอนโดมิเนียม)  3-5 ปี  ขึ้นไป
 • หากเคยผ่านงานบริษัทผู้รับเหมามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีทักษะการวางแผนและมอบหมายงาน
 • มีทักษะความสามารถในการสื่อสารดี

สวัสดิการ

 • ฟิตเนส
 • ประกันสุขภาพและสุขภาพจิต
 • ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ส่วนลดพนักงานของสินค้าในเครือแสนสิริ
 • เงินกู้ยืมบริษัท
 • วันลาพักร้อนและลากิจ

 

ข้อมูลติดต่อ

 

หากมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อคุณวีรวรรณ 0800450893

Or  Apply here

 

 

แสนสิริ จำกัด มหาชน

 

59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

 

www.sansiri.com

 

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Sansiri Public Company Limited
https://www.sansiri.com/thai/
บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือฯ หนึ่งในผู้นำธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยครบวงจร ที่มีผลงานอันโดดเด่นทั้งในด้านบริหารอาคาร (Property Management) พัฒนาโครงการ (Project Development) เป็นตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (Property Agency) รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน (Property Consultancy) และด้านบริหารโรงแรม (Hospitality Management)

Is this your company? Claim it now!