งาน โปรแกรมเมอร์ ใน สมุทรปราการ 10 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
02 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: SP-14964
Programmer

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานระหว่าง Users และ บริษัทที่พัฒนาโปรแกรมต่างๆ

 • ออกแบบ UX/UI ของ Application และตรวจสอบ Spec และทำ UAT ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • พัฒนาระบบและโปรแกรมให้ได้ตรงตาม Requirement
 • แก้ไขข้อผิดพลาด (Bug) ของโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการ
 • ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วท.บ.), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และสามารถพัฒนาระบบ โดยใช้ VB Script, SQL Server Reporting Services (SSRS), SQL Server, Report Builder, MS Visual Studio
 • มีความรู้และสามารถพัฒนาระบบบด้วยภาษา Java หรือ Kotlin และมีประสบการณ์พัฒนาระบบ Android Application
 • มีความรู้และสามารถพัฒนาระบบบด้วยภาษา PHP, ASP, JavaScript, HTML, Css, XML หรือมีประสบการณ์พัฒนาระบบ Web Application
 • มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ ERP (Infor Syteline) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

Interested applicants please send a cover letter and resume via click "APPLY NOW"

Orthopeasia Co., Ltd.

33/15 Moo 10, Theparak Road, T. Bangpla, A. Bangplee,

Samutprakarn 10540  Tel: 02-312-1513-5

www.orthope.com


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจเภสัชกรรม
 • สถานที่ทำงาน:
  บางพลี, สมุทรปราการ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน

Orthopeasia Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!!   บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุศัลยกรรมกระดูกในประเทศไทย เพื่อทดแทนการนำวัสดุศัลยกรรมกระดูกจากต่างประเทศ ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีลูกค้าเป็นกลุ่มโรงพยาบาล และบริษัทเอกชน ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยกว่า 300 แห่ง และมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP, ISO 9001:2008,  ISO 13485:2003 และสินค้าได้รับ เครื่องหมาย CE Mark และ มอก. สวัสดิการ 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.โบนัสประจำปี 3.ปรับค่าจ้างประจำปี 4.ค่าครองชีพ 5.เบี้ยขยันและค่ากะ 6.เครื่องแบบพนักงาน 7.ตรวจสุขภาพประจำปี 8.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 9.ท่องเที่ยวประจำปี 10.ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานต่างจังหวัด 11.เงินกู้ธนาคารออมสิน 12.ค่าทำศพ บิดา มารดา และครอบครัว 13.ประกันอุบัติเหตุหมู่ (บางตำแหน่ง)
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที