งาน โปรแกรมเมอร์ ใน สมุทรปราการ 29 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
15 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: SP-10050
IT Support

ลักษณะงานโดยย่อ 

 • Support จากระบบงานเดิมของทาง SCG Logistics รวมถึงระบบงานใหม่ที่มีการ Rollout ไปใช้ยังส่วนต่างๆ

หน้าที่งาน

 • Support ระบบงานหลักของทาง SCG Logistics Training, จัดทำคู่มือ, รับ Feedback กรณีที่ระบบมีการ Rollout ไปยังส่วนงานต่างๆ
 • พัฒนาระบบงานใหม่ / ปรับปรุงระบบงานเดิม สำหรับ Support หน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงลูกค้า
 • รับความต้องการของลูกค้า / วิเคราะห์และออกแบบระบบ / ทดสอบระบบ / จัดทำเอกสารเกี่ยวกับตัวระบบ

คุณสมติ

 • ชาย/หญิง
 • ระดับการศึกษา ปวส. และปริญาตรีที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องทีประสบการณ์

ความรู้ที่จำเป็นต่องาน

 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบที่เป็น Web App / Mobile App / Window App
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Database
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Network
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Business

ทักษะ และ คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นต่องาน

 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS office ได้
 • สามารถใช้ภาษา SQL ในการดึงข้อมูลจาก Database
 • มีความสามารถทางด้าน Programming เบื้องต้น

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (โทร: 02-5864320)
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 1 ถนน ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง บางซื่อ 
อำเภอ/เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
Website: www.scglogistics.co.th


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจ Shipping
 • สถานที่ทำงาน:
  บางเสาธง, สมุทรปราการ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

SCG Logistics Management Co., Ltd.
SCG Logistics Management Co., Ltd., a subsidiary of SCG Distribution Business, is a leading Third Party Logistics Provider (3PL) in Thailand. Before the Financial Crisis hit Thailand in 1997, SCG Logistics was a supporting function in Siam Cement Co., Ltd. (SCC) responsible for transportation. After having gone through painful organization restructuring processes, SCG Logistics was repositioned as a free enterprise and became a logistics provider company. It was named “Bangsue Transportation Co., Ltd.” in 1998 and later changed to “Cementhai Logistics Co., Ltd. (CTL)” in 2000. It then changed to “ SCG Logistics Management” in 2007 in order to comply the group company (SCG) brand linkage after it was considered to be one of core business of SCG. SCG Logistics dedicates to offering total logistical support and transportation of products both locally and internationally. The efficient management of transportation, shipping routes as well as warehouse and hubs backed up advanced IT system ensures quality service that meet all specific needs of customers. This has earned the company trust and acceptance from an increasing number of customers over the years.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที