09 July 2019
Job ID: CP-194
ผู้จัดการโรงงานสาขาชุมพร (Plant Manager)

ขอบเขตงาน:

 • กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วางแผน การบริหารงาน โรงงานผลิตอาหารประเภทอาหารทะเล ผลไม้แปรรูป ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 • บริหารจัดการ การจัดหา จัดซื้อ วัดถุดิบหลัก อาหารทะเล ผลไม้ ให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และส่งมอบทันเวลา
 • บริหารจัดการ งานประจำ ด้วยการพัฒนาปรับปรุงงาน เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนเหมาะสม และการส่งมอบทันเวลา ซึ่งสามารถแข่งขันได้
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ด้วยเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต
 • บริหารจัดการ การซ่อมบำรุง การบำรุงรักษา เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เครื่องกำเหนิดไอน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต กำหนดวิธีการป้องกัน
 • พัฒนาความสามารถและศักยภาพ การทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • มุ่งสร้างเป้าหมายการทำงานร่วมกัน
 • บริหารจัดการ งานระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยฯ และจริยธรรมการจ้างงาน TQM,ISO 9001:2015, GMP, HACCP, Safety, SEDEX เป็นต้น
 • ประชุม ประสานงาน ดำเนินงานคร่อมสายงาน ร่วมกับฝ่ายงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่บริษัทวางไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 40 - 50 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขากระบวนการผลิต สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิศวอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม หรือโรงงานอย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยฯ จริยธรรมการจ้างงาน TQM,ISO 9001:2015, GMP, HACCP,BRC,IFS, Safety, BSCI, SEDEX, ICSเป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถบริหารจัดงานทีมงานได้
 • มีความรู้ในด้านบริหารธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา การวางแผน การจัดการด้านกระบวนการผลิต อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิต


ติดต่อ  
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
37 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 43 ถนนสุขสวัสดิ์  ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ  10130   
โทร : 02-819-3111 ต่อ 114 (สมุทรปราการ), 052-000-641 (สาขาเชียงใหม่), 077-553-077 (สาขาชุมพร)
 แฟกซ์ : 02-819-3422


Job Details:

FB Food Service (2017) Co., Ltd.
เราเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ สำหรับประกอบอาหาร อาทิ เช่น อาหารสดทุกประเภท อาหารแห้ง ส่วนประกอบอาหารทุกประเภทด้วยสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลและการบริการด้านความสะดวกสบายชั้นเยี่ยมจากเรา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่ม Horeca อาทิ เช่น กลุ่มภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม และ บริการจัดเลี้ยง ตลอดจนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เป็นต้น

Is this your company? Claim it now!