16 May 2019
Job ID: UD-301
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ อุดรธานี )

รายละเอียดของงาน

 • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา
 • ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง
 • ออกทำกิจกรรมการตลาดนอกสถานที่เช่น เปิดบูทชั่วคราว, Walk-in หาใบสมัคร ฯลฯ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • อำเภอเมือง อุดรธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศชาย/หญิง บุคลิกดี อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ในด้านงานสินเชื่อส่วนบุคคล
 • มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทยอย่างน้อย 35 คำ/นาที
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • จบใหม่ยินดีพิจารณา

AIRA & AIFUL Public Company Limited
319 Chamchuri Square Building, 22nd Floor,
Room No. 1-8, Phayathai Road,
Pathumwan, Pathumwan,
Bangkok
10330


Job Details:

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000 ล้านบาท จากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด มหาชน และ บริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการธุรกิจการเงินชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด มหาชน และ บริษัท ไอฟุล คอร์ปอเรชั่น  ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำของบริษัทผู้ให้สินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโตและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) จึงยินดีที่จะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเติบโตไปด้วยกันกับเรา สวัสดิการ ปรับเงินเดือน , ปรับตำแหน่ง ประจำปี ตามผลงาน ค่าตอบแทนพิเศษ (เฉพาะตำแหน่ง) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันชีวิต, ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล OPD-IPD วันหยุดพักผ่อนประจำปี (สูงสุด 15 วัน) วันหยุดประเพณี 15-17 วัน/ปี (ตามประกาศวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทย) ยูนิฟอร์ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าที่พัก , ค่าน้ำมันรถ , ค่าตั๋วเครื่องบิน เงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจ การเสียชีวิตของพนักงาน, การเสียชีวิตของครอบครัวพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี ฝึกอบรมภายในและภายนอก สวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี  

Is this your company? Claim it now!