งาน วิศวกรการขาย ใน ระยอง 28 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: RY-7029
SALES ENGINEER – PUMPS / VALVES
Responsibilities:

The successful candidate will report directly to the Thai Assistant Sales Manager and will be responsible for the following key functions:
 • Managing order and sales targets.
 • Reporting on, and ensuring the accuracy of rolling forecasts.
 • Serving customers by identifying their needs; engineering adaptations of products, equipment, and services.
 • Managing the day to day tasks associated with sales & services.
 • Managing marketing and business volume of service products.
 • Following up on the status of quotations and updating the system accordingly.
 • Performing a variety of other jobs relating to work assigned.
Qualifications:
 • Diploma Degree or Bachelor’s Degree in Engineering.
 • Have own car with a driver license is preferred.
 • At least 2 years’ experience working in a sales and service related role, preferably with 1 years’ experience in the pump and valve business.
 • The successful candidate will be proficient in the use of MS Office and be service-minded and mature, with a pleasant personality and excellent organisational skills.
 • Our client offers a benefits package including a fixed annual bonus, health insurance, a five day working week, and promotional prospects along with the opportunity to be part of this growing company.
REFERENCE CODE: SE1011710

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
https://www.prtr.com/
Our client is a leading global manufacturer of automotive parts.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที