งาน ฝ่ายขายประจำภูมิภาค ใน ระยอง 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: RY-10294
Senior Customer Service Officer
Responsibilities:
 • Handling orders for customers by coordinating with regional sales offices on the Order receiving, Order confirmation, Delivery schedule, L/C, as well as production unit and works internally with logistics team and planners.
 • Internally checking with responsible staff on L/C conditions and responsively dealing with regional sales offices if L/C amendment is required.
 • Supporting regional sales offices upon queries such as designing status, air freight enquiry, and the status of documents.
 • Playing a key role as a member of products delivery core process in order to ensure delivered as customer’s requirement.
 • Besides functional works, effectively giving response and service offerings to customers must be enhanced with the objective to gain customer trust as a reliable supplier and establishing a long-term business relationship.
 • Cooperating and supporting as a team of Environment (ISO: 14000).
 • Training & coaching team members in order center to perform with the standard procedure including to verify the work of new tasks/project for accuracy, proper work methods and best practice.
 • Providing guidance within the order center team on how to handle & escalate customer complaints.
 • Preparing and analyzing weekly sales report.
 • Participating in the implementation of existing standards, procedures, policies, and monitoring work activities to ensure compliance with all.
 • Participating in the implementation of the new market-led by KAM /Marketing in the topic related to SCM such as Export regulation & Documentation, product information sharing for a sales agreement, etc.
 • Improving the order center internal process if needed to fulfil customer requirement and satisfaction.
 • Being responsible for special tasks or short term project delegate by order center supervisor or SCM Manager.
Qualifications:
 • Bachelor's Degree in any fields.
 • 8 years experience in a Customer Service role, Letter of Credit or international trade.
 • Good English communication skills.
 • Well self-organized and planning skills.
 • Service-minded.
 • Computer literate.
 • Self-motivated, reliable, and good teamwork.
 • Familiar with shipping documents and multi-modal transport is an advantage.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
https://www.prtr.com/
Our client is a leading global manufacturer of automotive parts.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที