งาน ผู้จัดการฝ่ายขาย ใน ระยอง 8 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
24 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: RY-9223
Admin Officer (Pinthong) (43606)

Salary: 20,000 -  30,000 THB

Industry: Manufacturing

Location: Pinthong

Work Type: Mon-Sat 08:00-17:00  Work on Sat (twice per month)

Job descriptions: 

 • Responsible for general administration tasks
 • Assist sales tasks such as preparing documents, etc.
 • Correspond with external audits
 • Correspond to emails from/with customers or Japanese HQ
 • Other related tasks as needed

General qualifications:

 • Female, age 28-35 Years Old
 • Bachelor’s degree in Human Resources Management, Business Administration, Marketing, or relate field.
 • At least 2 years in of admin role to be advantage.
 • Fluency in a communication and written English.
 • Able to use MS – Office
 • Able to drive with driving license

Benefit package:

 • Uniform
 • Lunch Expense
 • Transportation
 • House allowance
 • Diligence allowance
 • Annual Health Checking
 • Company Trip
 • Bonus
 • Group Insurance
 • SSO (Social Security Office)

Contact (ติดต่อ)

Ms. Rungarun K.
Time: 8.30 am-5.30pm
Office Number: 038-111256 Ext.103
Website : http://www.reeracoen.co.th
Instagram : reeracoenthailand
Facebook : Reeracoen Recruitment


รายละเอียดงาน:

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
https://www.reeracoen.co.th/th/info
As your Partner For Successful Recruitment Employment is important judgement, influencing the development and growth of the company. For creating a great encounter between a company and job seeker. We thank for the encounter with every client who chose us, and support for successful recruitment as their partner. That is our wish.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที