งาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต ใน นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

31 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: NR-1571
Production Shift Manager Based at Pakchong
Our client is a leading global FMCG company. They are now urgently seeking a suitable candidate for the position of Production Shift Manager.

Responsibilities
 • Assuring the ongoing production of safe and defect-free products consistent with the principles of Mars. A proficiency of HACCP is required; the shift manager owns ongoing training and improvements at the area level.
 • Managing the efforts of shift staffs to meet daily scheduled production targets with desired quality, food safety standards and associates safety.
 • Establishing day to day area performance standards and goals based on operations goals and strategies; measure.
 • Leading daily production meeting and develop corrective action and report results as appropriate in all areas of responsibility.
 • Ensuring that the overall factory work environment is safe, clean and organized. Comply with 5S and GMP.
 • Conducting PDP/IDP with associates at least twice a year.
 • Evaluating associate’s performance in conjunction with associates’ career goals, creating development plans to unleash their potential.
 • Proactively managing associate relations issues; guiding and directing training, retraining, development and motivation of associates following team working principles.
 • Driving the associate engagement through a foundation of teamwork and involvement.
 • Leading the action plan of each pillar in the shift to align with the MSE roadmap.
 • Leading the pillar as assigned.
 • Being responsible for the daily Go and See.
Qualifications
 • Bachelor in Industrial Engineering or related fields. Manufacturing experience in the food industry is preferable.
 • At least 7 years of experience in a production environment.
 • Working knowledge of good manufacturing practices (GMP)/HACCP/Lean/ TPM.
 • Ability to convey communications clearly and concisely.
 • Demonstrated experience working in people development/building effective teams.
 • Demonstrated strong leadership.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที