งาน วางแผนการผลิต ควบคุมการผลิต ใน นครราชสีมา 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

14 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: NR-1139
Process Manager
Responsibilities:
 • Handling process improvements related to workplace safety ergonomics and process efficiency.
 • Being responsible for quality control, process, and productivity improvement.
 • Managing and controlling projects to archive the associated schedules.
 • Developing low cost processes with a high quality of product.
 • Investigating and identifying the root causes of issues and creating countermeasures.
 • Coordinating corrective and preventive action activities.
 • Providing accurate data/reports or recommendations to Management as required.
 • Performing various other duties as assigned.
Qualifications:
 • Bachelor’s Degree in Engineering.
 • A minimum of 5-10 years' practical experience in process functions and in a supervisor / management role.
 • Experience in biomass power.
 • Shown to have excellent organisational skills and be able to multi-task.
 • Leadership skills.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที