งาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าฝ่ายขาย ใน นครปฐม 2 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 กุมภาพันธ์ 2563
รหัสงาน: NKP-1414
Sale Manager (Based in Nakhon Pathom)
Responsibilities 
 • Being responsible as an International Sale Manager for a jewelry company in Thailand.
 • Managing team that deals with sale, customer service, and product development for customers. 
 • Being able to "Open Doors" and develop new customers. 
 • Being responsible for implementing company sale predictions. 
 • Working with Marketing Platforms (Retail, E-commerce, Social Media, etc.). 
 • Being strong in corporate environment 
Qualifications
 • Open for expat.
 • Knowledgeable of International Sale, B to B and jewelry.
 • 5 years of experiences.
 • High level of English and knowledge in costing. 
 • Oversea travel to trade show.
 • Ability to create trust with customers.

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที