งาน ฝ่ายฝึกอบรม ใน เชียงใหม่ 3 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

12 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: CM-2048
Fitness Manager

Responsibilities:

 • Enchaining quality of services and ensure to delivering an appropriate range of fitness activities.
 • Ensuring compliance with health and safety regulation.
 • Undertaking administrative tasks.
 • Dealing with inquiries and emergencies.

Qualification:

 • Degree or certification in Fitness Management or related field.
 • Minimum 5 years of experience in fitness management role.
 • Strong leadership and Team development skill
 • Excellent English communication
 • Excellent verbal and written communication skill.
 • High proficiency with MS Office (Word/Excel/PowerPoint/Visio) and related business software.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

The Cabin Chiangmai Co., Ltd.
  The Cabin Addiction Services Group  located in Chiang Mai, founded in 2010. The Cabin Chiang Mai offers effective inpatient and outpatient treatment for substance addictions and process addictions. We have facilities in many countries, but our flagship addiction treatment and rehabilitation centre is The Cabin Chiang Mai, which is located in the foothills of Northern Thailand. In just a span of eight years, our flagship rehab centre The Cabin Chiang Mai has grown from a nine bed rehab to a 120 bed treatment facility, and successfully treated nearly 2,000 people suffering from addiction from all parts of the world – a testament to the reputation we have earned of being ‘The Betty Ford of Asia’.   visit us : www.thecabinchiangmai.com   We are looking for a specialized, experienced, and highly energetic to continue our ambitious expansion plans.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที