กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: AY-2549
Chinese Speaking Sales - (PMFAT Ayutthaya)

Position: Sales (Chinese Speaking)
Level: Supervisor
 
Work Location: Rojana Industrial Estate, Ayutthaya 

Qualifications:

 • Male or Female , age 30- 35 years old. 
 • Bachelor's Degree or more in Marketing, Management, Business Administration, Engineering or related field. 
 • Working experience in Japanese or Chinese Company for 3-5 years in Sales.
 • Good command in English.
 • Able to communicate in Chinese language with business level (HSK 5-6).  
 • Computer literacy (MS office).
 • Pleasant personality good human relation and coordination.

Job description:

 • Make sales target and take an action to expand sales. 
 • Control sales activities and development plan concern to customer in charge. 
 • Create business plan and follow up / Price negotiation and control business process.
 • Negotiation and control delivery with Thai / Oversea factory.
 • Handling for quality problem solving. 
 • Control inventory and stock level based on policy.
 • Control payment collection until final process.
 • Make a market survey for improvement channel sales.       

 

** Please apply with your English resume, Photo attached and Transcript through this website or email **

Thailand Recruitment Center
Panasonic Management (Thailand) Co.,Ltd.
8th Fl., Q. House Ploenjit Building, Pathumwan, Bangkok
Tel: 02-649-0888 ext.771,770
Website: www.panasonic.com/th
Facebook: www.facebook.com/PanasonicTHcareer


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
https://www.panasonic.com/th/
Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd. as Panasonic Thailand Country Headquarter provides common platform services for 20 Panasonic companies in Thailand in both sales and manufacturing line of business for almost 50 years. The global brand "Panasonic" indicates that we are one of the world largest manufacturers and distributors of Electrical & IT products driving the world. Now we are opening career opportunities in many challenging areas and eagerly awaiting any qualified and energetic candidates who have strong intention to join and share experience in the electronic industry. Our professional teams as below companies wait for you to be our part. Company's profile: www.panasonic.com/th/ Facebook: www.facebook.com/PanasonicTHcareer

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที