กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: CHC-2090
IoT Engineer (Production)/วิศวกร IoT (สายการผลิต)
ประเภทธุรกิจ

บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

รายละเอียดงาน
 • ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Monozukuri IT)
  • วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา KPI เช่นการสูญเสียและความผิดปกติ
  • ดูแลการออกแบบระบบและการก่อสร้างเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ
  • ลดข้อบกพร่องและปรับปรุงผลผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  • งานธุรการ: จัดทำเอกสารรายงานข้อปรับปรุง, พัฒนา, แก้ไขและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารระหว่างพนักงานไทยและญี่ปุ่นในการส่งเสริมกิจกรรมข้างต้น
 • ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต, ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่ฐานการผลิตแต่ละแห่ง
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาซอฟแวร์ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่อง IoT
 • มีประการณ์เกี่ยวกับ Monozukuri IT หรือเทคโนโลยีการผลิต 2 – 3 ปี **พิจารณาเป็นพิเศษ**
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิต + ด้าน IT **พิจารณาเป็นพิเศษ**
ความสามารถด้านภาษา
 • TOEIC 500 คะแนน~
 • ภาษาญี่ปุ่น JLPT N3 – N5 **พิจารณาเป็นพิเศษ**
ความสามารถด้านอื่นๆ
 • สามารถใช้งาน MS Office ได้
 • มีประการณ์เกี่ยวกับ Monozukuri IT
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่
วัน-เวลาทำงาน

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

J Biz Recruitment Co.,Ltd.
https://jbizrecruitment.com/
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที