งาน โฆษณา สื่อ ใกล้ Si Phra Ya Pier 17 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
29 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: BK-227344
Content Writer & Creative

Content Writer & Creative  

 

Great Job Opportunity for…

 • Candidates that are interested in digital & activation marketing.
 • Candidates that loves creative writing. 
 • Candidates that want to learn more about Thai and Myanmar market. 
 •  

  Job Description

 • Do online research for customer’s insights in to support strategic plan. 
 • Update new online trend and able to find appropriate influencers for different targets in Facebook, Instagram & YouTube.
 • Can create and write compelling online content in to support marketing objectives. 
 • Monitor and manage content on Social Media.
  Translate from Thai to English or English to Thai.
 • Co-Ordinate with other content writer that writes in Myanmar & English.
 • Create Brief for graphic and Vdo production team.
 • Can create VDO story board. 
 • Can manage other content outsource or production team. 
 •  

  Qualification

 • Self motivated & understand basic marketing principles. 
 • Observative & like to analyse online behaviour. 
 • Can write correctly & can identify spelling mistake of others. 
 • Would Like to Work with Creative Digital & Activation Team.
 • Good Communication Skill in Thai and English (Writing, Speaking)
 • Can communicate in Burmese/Myanmar language is a plus.
 • Experience in content writing, marketing or publishing or other related field more than 1 year of work experience in related field

  Office Location: Our office is near BTS Surasak 

 • รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ทุนการศึกษา
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

  Happio Co., Ltd.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที