งาน โฆษณา สื่อ ใน บางรัก 18 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-144963
ผู้จัดการแผนก Digital Marketing
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์วางแผนกลยุทธ์การตลาด หรือการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล
 • มีประสบการณ์ทำ Content ในสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดทำ Social Media Strategy (Content & Media) ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แคมเปญ และโปรโมชั่นของแบรนด์
 • จัดทำ Production ของสื่อ สำหรับการผลิต Content (สามารถถ่ายภาพหรือวีดิโอได้)
 • หา Customer Insight หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
 • สำหรับตำแหน่งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะผู้มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

C.J. Express Group Co., Ltd.
https://www.cjexpress.co.th/
URGENTLY REQUIRED!!! C.J.Express Group.co.,ltd. Supermarket Retailing of Thailand for the Thailand near you to work the second shift by currently operates over 200 stores and are expanding more than 600 stores nationwide with a distribution and products and a subsidiary more than 10 companies assembled. integrated business services such as transport, construction , IT services . By providing the opportunity and the compensation to be part of the family "Cj Express" Welcome.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที