งาน ผลิตสื่อ ใกล้ MRT สวนจตุจักร 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

20 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-215948
Online and Social media officer/พนักงานสื่อออนไลน์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง  อายุ 22-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อดิจิทัล สาขาการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ สาขาการออกแบบสื่อออนไลน์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านไอที และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อแบบออนไลน์เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์ การติดตามงาน สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี และสามารถทำงานอย่างเป็นระบบ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีไอเดียในการสร้างสรรค์สื่อออนไลน์
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการด้านสื่อออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบและดูแลสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท
 • จัดทำและวางแผนกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัท
 • รับผิดชอบและประสานงานด้านการสื่อสารงานบนสังคมออนไลน์
 • วางแผนเลือกสื่อผสมผสานระหว่างสื่อออฟ์ไลน์และสื่อออนไลน์

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบันเทิง
 • สถานที่ทำงาน:
  จตุจักร, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

Bangkok Broadcasting & T.V. Co., Ltd.
( No Description )
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที