กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

08 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-212252
Content & Copy Writing - Internal Communications/เจ้าหน้าที่สื่อสารพนักงาน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→    สนับสนุนงานสร้างสรรค์ งานประชาสัมพันธ์ ข่าวสารโครงการ และกิจกรรมภาพลักษณ์โครงการต่าง ๆ ของสำนักทรัพยากรบุคคลในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการสื่อสารกันและให้พนักงานมีส่วนร่วม →    จัดทำสคริปท์ บทความ วิดีโอ และสื่ออื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน →    ออกแบบการเขียน จัดทำรูปแบบการนำเสนอ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจภายในองค์กรที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ระหว่างบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ →    ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางด้าน creative หน่วยงานภายในองค์รและบุคลากรภายนอก  คุณสมบัติ ‒     ปริญญาตรี โท ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ‒     มีประสบการณ์ด้านงาน Content /copy writing 3-5 ปี , นักสื่อสารการตลาด, สื่อสารภายในองค์กร ‒     มีประสบการณ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร หรือมีพอร์ทผลงานที่เคยเขียนนำเสนอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ‒     มีทักษะในการเจรจา การสื่อสาร โน้มน้าว จูงใจ ‒     มีความคิดสร้างสรรค์ เขียนนำเสนอได้ทุกประเภท (ข่าว บทความสกู๊ป คำกล่าว ออนไลน์ ออฟไลน์ ฯลฯ) ‒     Microsoft Office (Word, Power Point, Excel)

ติดต่อสอบถาม

คุณ รติรัตน์                     โทร. 02-078-5981

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน:

Thai Beverages Public Company Limited
http://www.thaibev.com/
Thai Beverages PCL is Thailand's the largest alcoholic beverage company, marketing leading beer and spirits brands such as Chang, Mekhong and Sangsom. We are a fully integrated company, involving in production of raw materials through brewing and distilling to marketing, warehousing and distribution of all our finished products. We are committed to quality, responsibility and support to our community. Due to our expansion, we are looking for high potential candidates to join our successful team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที