กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

08 เมษายน 2563
รหัสงาน: BK-205538
Rewriter/ผู้เรียบเรียงข่าว

Job Description

- เสนอประเด็นข่าวต่อกองบรรณาธิการเพื่อคัดเลือกประเด็นข่าว   
- ตรวจสอบประเด็นข่าวเพิ่มเติมจากแหล่งข่าว
- ตรวจสอบบทข่าวและรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- ร่วมกับบรรณาธิการ และผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวดูแลขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน เช่น ตรวจสคริปต์ / ภาพข่าวจนถึงขั้นตอนการออกอากาศ 

Qualification

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 – 40 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์  สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  สาขาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป  ด้านสายงานข่าว
- มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย และรักการเรียนรู้ในการทำงาน
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความอดทนสูง และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการทำงาน

เวลาการทำงานข่าวเช้าช่อง 8 คือ 01:00 - 09:00 น. (ตี 1 ถึง 9 โมงเช้า)


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

RS Group
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที