กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: TK-80
Mining Engineering/วิศวกรเหมืองแร่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • มีความรู้ด้านธรณีวิทยา  สามารถวิเคราะห์แร่และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าของบริษัท
 • สามารถปฏิบัติงานประจำที่เหมืองแร่เซอมาส บ้านดงลาน  ตำบลวังจันทร์  อำเภอสามเงา  จังหวัดตากได้ (บริษัทมีที่พักให้)
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)

คุณสมบัติ:

 • เพศชายเท่านั้น อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหมืองแร่
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้าน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • สถานที่ทำงาน:
  ตาก, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

CERMAS CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที