งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B ใน ตาก 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

02 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: TK-86
Food and Beverage Manager/ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และ มาตราฐานการต้อนรับ และ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย

2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดห้องอาหาร / ครัว ในแต่ละวัน 

3. กำหนดการจัดผังโต๊ะ เก้าอี้ ให้เหมาะสมการบริการ ของพนักงาน 

4. ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

5. ใช้ดุลพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสม ในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากการบริการ เช่น เมาสุรา / เสียงดัง หรือ ทะเลาะวิวาท

6. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่าง ๆ ในแผนก 

7. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

8. สามารถดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด

9. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บริหาร


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ไม่ระบุ
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • สถานที่ทำงาน:
  ตาก, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

TDO MARKET CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที