งาน การผลิต ใน ตาก 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
14 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: TK-79
Senior Maintenance Engineer Supervisor-AM Level (Urgent hire!!!!) /ประจำโรงงานแม่สอดพลังงานสะอาด จ.ตาก

REQUIREMENT & QUALIFICATION

 • Age over 35 up
 • Bachelor’s Degree in Mechanical/Electrical/Industrial Engineering or related filed.
 • Min 10 years working experience in maintenance or engineering  in Sugarcane industry or related.
 • Competency in PLC, electrical power and control is an advantage.
 • Strong leadership, A team player able to fit into a challenging multi-nation company

 RESPONSIBILITIES/DUTIES

 • Overall responsibility of mechanical and electrical works for production line.
 • To manage, supervising the maintenance team.
 • To maintain company policy.
 • Keeping all company properties in good order
 • To keep up preventive maintenance, predictive maintenance and corrective maintenance for all production machinery and equipment to eliminate or minimize breakdown and quality issues 
 • To discuss/review & evaluate overall plant activities with subordinate & coordinate with the  production department for machine utilization and production out put
 • Conduct special meeting with his subordinates to establish good communication and relationship.
 • Responsible for the training of new engineer or supervisor for to controlling the teams to ensure all mechanical work projects are completed on schedule in accordance to specification and good workmanship.
 • To perform others duties of similar type of woks on assigned.
 • To manage and control section’s budget to meet forecast
 • To responsible for safety in the workplace and safety of direct report staff.
 • To develop subordinate and team for skill and knowledge improvement

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.
https://www.mitrphol.com/home.php
กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยังยืน บนวิสัยทัศน์ "เราาจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม" โดยยึดมั่นปรัชญา "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม"

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที