งาน บริหาร ใน ขอนแก่น 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: KK-512
Branch Manager (Khonkaen / Korat)/ผู้จัดการสาขาขอนแก่น

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ผู้จัดการสาขาขอนแก่น / ผู้จัดการสาขาโคราช
 • กำหนดแผนงาน และบริหารจัดการงานขายชิ้นส่วนเครื่องจักร งานบริการหลังการขาย และควบคุมสินค้าคงคลัง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • บริหารจัดการสาขาให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการทำงานของทีมต่าง ๆ และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
 • บริหารจัดการงบการเงินของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • กำกับดูแลการทำงานของบุคลากรในสาขาพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสาขา ทีมขาย และทีมช่าง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม และหากเคยอยู่ในธุรกิจ Constructions Equipment จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ และทักษะในการขาย การนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้

 

 

If you are interested please apply or sending your CV directly to:

email: [email protected] .com

 Tel. 02 090 0999 ext. 3505 K.Rangsiya (Pan)

 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Italthai Industrial Co., Ltd.
Established in 1955 as the first company in Italthai Group, Italthai Industrial [ITI] has grown to be one of the most reliable sources of supply for a wide variety of products to the Thai market. ITI is a leading trading company with nationwide sales & services network, operating as exclusive distributors for international brand name products for the domestic market. Furthermore ITI is now developing its own brand of quality products for distribution locally and to the international export market The company’s core business groups are: Industrial & Construction Group Machinery Solution Group (Heavy Equipment) Energy & Transportation Group Food & Beverages Solutions Group With a unique and wide variety of manufacturing bases within the Italthai Group, as well as a solid network of business partners, domestic and international, ITI stands out as one of the leaders in sales and marketing, distribution and after sales services, as well as having the combined strength and resources to develop new products for home and overseas markets. We are seeking enthusiasm and dynamics persons to join our growth in the following position:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที