กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: KK-738
Labor Compliance Group Manager

Responsibilities :

 • Ensuring the policy of Labor, Health&Safety's business operations are undertaken in accordance with Law, Rules & Regulations, Customer Standard and Requirements.
 • Monitoring to ensure that the company is in Compliance with Corporate Standards, Health and Safety Regulations and Customer Requirements.
 • Ensuring the internal audit and preparation for external audit of Labor, Health, Safety and Environment
 • Giving advice to Business Units concerning to Labor Law, HSE  Law, Consolidated supervision and/or relevant requirements.
 • Establishing a compliance culture across the company.

Qualifications :

 • Bachelor degree or higher in Law , Occupational Health and Safety or related field.
 • At least 3-5 year of experience in Compliance, HSE or Audit firm in factory.
 • Have working experience in Payroll and payslip auditing
 • Work experience in factory audit regarding Labor issues, management system and HSE Policies
 • Strong leadership, Interpersonal and Strong communication skills.
 • Excellence both verbal and written English
 • Good analytical, problem solving and decision-making skill.
 • Ability to multitask under pressure situations
 • Work location base : Khon Kaen Province.
 • Able to travel to upcountry or abroad

  "Interested applicants are invited to send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to"  :  

Human Resources - Nice Group Holding Corp Ltd. (Khon Kaen Plant)

369, 370 Moo 4, Manjakiri Road, Banthum Sub district, Mueangkhonkaen District,  

Khonkaen 40000, Thailand

For more information : 043-240-700 ext. 3603

English Resume Requested


รายละเอียดงาน:

Nice Group Holding Corp Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที