กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
28 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: KK-586
HR Officer/เจ้าหน้าที่บุคคล-ค่าล่วงเวลา (ประจำ จ.ขอนแก่น)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าล่วงเวลา
 • ร่วมจัดทำรายงานบันทึกเวลาทำงาน เพื่อให้พนักงานได้รับค่าล่วงเวลาที่ถูกต้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้วเท่านั้น)
 • อายุ 23-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงาน : 0-1ปี
 • ทักษะอื่นๆ : Microsoft Office

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจ Trading ธุรกิจจัดจำหน่าย
 • สถานที่ทำงาน:
  ขอนแก่น, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Boonrawd Brewery Co., Ltd.
http://www.boonrawd.co.th/
Boonrawd Brewery Co., Ltd. Founded by Phraya Bhirom Bhakdi in 1933, the privately-owned company has matured and developed over the years into an industry leader with a total annual production capacity of 1 billion liters. Boon Rawd Brewery is Thailand's first and largest brewery, which markets its products under the "SINGHA" brand name. The company operates 3 Breweries and 6 Factories located in strategic regions of Thailand. Boon Rawd strength stems from the ability to combine the abilities to produce the finest beer and extensive distribution network to serve the customers. The production process is backed by state-of-the-art technology and production equipment. Achieving ISO 9002 not only reflects the management strong commitment to quality and the high standard of the manufacturing process but also ensures international recognition for the company's products. Boon Rawd continually seeks new business opportunities within both the domestic and international markets. Domestically, the company has expanded its product line to cover different product category ranging from Beer, Soda Water, Drinking Water, Ready to Drink Fruit Juices to Ready to Drink Coffee and Tea lines. Internationally, aside from worldwide exportation of Singha Beer, Boon Rawd has acquired two Breweries in Germany and entered into a joint venture in China to establish a production base for the European and Asian Markets. As an integral part of the Thai society, Boon Rawd actively participates in Sport Sponsorships, Cultural Events, Traditional Festivals and granting of Educational Scholarships. Singha

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที