งาน ประกันภัย ใกล้ BTS พญาไท 12 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-155830
Automotive Network Development/เจ้าหน้าที่พัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจรถยนต์

Job Summary:

รับผิดชอบงานจัดการด้านเครือข่าย บริการขยายการรับประกันรถยนต์ งานด้านอื่นๆ ของเครือข่าย เช่น บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน บริการช่วยเหลือภายในบ้าน บริการขยายรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดหาตัวแทนบริการ เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า สรุปรายงานติดตามผล ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย จัดอบรมพัฒนาผู้ให้บริการ ปรับปรุงข้อมูลรวบรวมจัดส่งเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 

Key Responsibilities:

 • จัดหาและพัฒนาตัวแทนบริการใหม่ ศูนย์บริการรถยนต์ต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการขยายต่อการรับประกันรถยนต์
 • จัดหาตัวแทนบริการเครือขาย เพื่อรองรับบริการ ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน บริการความช่วยเหลือภายในบ้าน บริการขยายการรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าต่างๆ ที่รับประกัน
 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งศูนย์บริการ ตัวแทนบริการเช่น สัญญาตัวแทน ใบรายงานบริการ เสื้อยูนิฟอร์ม เป็นต้น
 • ประเมินผลการให้บริการของตัวแทนบริการ ศูนย์บริการ ดูแลเพื่อให้บริการตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ติดตามแก้ไขปัญหา ประสานงานกับตัวแทนบริการ ศูนย์บริการ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา
 • ลงข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ของผู้ให้บริการ ตัวแทนบริการ ศูนย์บริการ เช่น ประเภทรถบริการ เครื่องมืออุปกรณ์มาตรฐาน เป็นต้น นำส่งข้อมูลให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ และลงในโปรแกรมปฎิบัติงาน จัดทำรายงานประจำเดือน รายไตรมาส รายปี
 • จัดทำสรุปรายงานบริการขยายต่อรับประกันรถยนต์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ นำเสนอมาตรฐานการบริการของบริษัทฯ เพื่อให้บริการลูกค้า และรองรับการเพิ่มผลกำไรลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
 • พัฒนาและเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการ ตัวแทนบริการ ศูนย์บริการรถยนต์
 • ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ
 • ติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ของแผนกเครือข่าย เพื่อสำเร็จตามเป้าหมาย
 • รับผิดชอบงานตามหน้าที่ และงานต่างๆ เพิ่มเติม ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 

Key Working Relationship:

ตำแหน่งนี้ต้องรับผิดชอบติดต่อสื่อสารงานภายในบริษัทฯ และลูกค้าภายนอก ต้องมีความเป็นมืออาชีพ  มีประสิทธิภาพ กับลูกค้า ตัวแทนบริการ ศูนย์บริการรถยนต์ และแผนกงานที่เกี่ยวข้อง

Working Conditions:

 • เวลาทำงาน08:30-17:30 น. ยืดหยุนทำงานต่อเนื่องหลังเวลาทำงานปกติ
 • ทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ยืดหยุนทำงานต่อเนื่องวันหยุดได้
 • ทำงานที่สำนักงานของบริษัทฯและเดินทางไปทำงานนอดสำนักงานตามแผนงาน

Key Requirements:

 • Language - Thai native speaker with good command of English
 • Experience - After sale service, business development, provider management in Automotive industry
 • Knowledge - General knowledge about Automotive, Good command of MS office (Excel, PowerPoint, Word)
 • Own car and driver's licence
 • Required Skill

 - Good analytical, problem-solving skills
 - Excellent interpersonal/communication skills
 - Able to build and maintain rapport with key stakeholders
 - Able to manage priorities and meed deadlines
 - Strong self-control with ability to create a pleasant working environment
 - Proven management skill including leadership, goal setting, team building, staff assessment, training need assessment, performance management, counseling and coaching in relation to performance goals and individual development
 - Demonstrated ability to plan, implement and manage change including high level analytical planning and decision making abilities
 - Well-developed liaison and communication skills and the capacity to negotiate and resolve conflict with clients

 • Personal Attributes

 - Naturally motivated, self-driven, positive and accountable for business outcomes
 - Understand/respect other people's point of view, passionate about coaching the team
 - Desire to grow as a manager, including the application of modern management practices


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
http://www.allianz-assistance.co.th/corporate/
Allianz Worldwide Partners is the world's largest Assistance and Travel Insurance Group. Since being founded in year 2000, Allianz Worldwide Partners Thailand has grown to become a clear leader in the Roadside Assistance field and has also established a strong market position in Travel Insurance. The company currently employs more than 500  caring and helping staff. As the world‘s leading assistance company, helping is in our DNA. And we don‘t just help our customers, our caring nature extends to our employees too. So if you live to help, and would like to work for an international network that offers development opportunities and really cares for its employees, contact us today and join our global family.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที