งาน ประกันภัย ใกล้ ARL พญาไท 3 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-214570
Product Development & Partner (AM)

Responsibilities :

 • Assist to maintain and develop on going  relationship with multiple  insurance companies  partner perspective 
 • Develop and maintain products, solutions, and processes to improve user' experiences and business growth.
 • Work with BA team to import Motor insurance package into the system
 • Work with Insurers to prepare Motor insurance package for importing 
 • Maintain and Control Motor insurance package as a standard pattern
 • Assisting to communicate and update about  Auto insurance package to the related parties
 • Assisting with any queries relating to the systems that in place for product uploading  and arranging for their log on details as required
 • Maintains and updates records related to the product package information 
 • Collaborates with internal departments to ensure the the product update process is efficient and effective.
 • Coordinate with cross functional parties both internal & external to support department distribution activities

Qualifications :

 • Bachelor  degree or higher in Business Management &Administration, Insurance ,Marketing, or related fields. 
 • Minimum 3 years working experience in insurance business with relevant role i.e, Business development ,relationship management
 • Minimum 3 years working experience in Motor insurance business
 • Understanding of Motor insurance product and Non Motor insurance product
 • Proactive and can work under pressure
 •  Pleasant personality, strong decision-making, good human relation, a team player, creative mindset and interpersonal Skill
 • Familiar and eager for product  development and customer relationship and support management
 • A strong sense of accountability, willingness to take ownership and drive resolution of issues
 • Good command in English both speaking and writing

 

 

Ngern Tid Lor Co., Ltd.  

    428 Ari Hills Floor 9th - 15th Phahonyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand 

    Recruitment Department 0-2792-1888 ext. 5019 or 061-418-3293

 

 

 


รายละเอียดงาน:

Ngern Tid Lor Company Limited
https://www.ngerntidlor.com/
Ngern Tid Lor Company Limited a subsidiary of Bank of Ayudhaya, is a leading provider of hire purchase and secured auto loans. The company is operated under the brand name “Ngern Tid Lor,” With over 760 branches located across 74 provinces in Thailand, NTL is rapidly expanding its business and is seeking qualified persons to join our head office to support this growth.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที