กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
06 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-236863
Online marketing officer / Content Media Writer / Editor/เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์


คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Digital/online marketing อย่างน้อย 2 ปี
4. มีความรู้ด้านการเขียน Online Content
5. มีความเข้าใจด้าน การทำ โฆษณา บนสื่อออนไลน์ facebook google
6. ทำงานละเอียด รอบคอบ มีวินัยในตัวเองสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้
7. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.สามารถวางแผนบริหารและกำหนดทิศทางงานด้าน Social Media เช่น Google , Facebook , Youtube , Line
2. พัฒนา Content เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ
3. ทำ online Advertising บนช่องทางออนไลน์ วางแผนงบประมาณการ การ boost post / Facebook ads / Google ADS
4. วางแผน ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ค้นหาช่องทางใหม่ๆ ในโลกออนไลน์ตลอดเวลา


สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่ารักษาทำฟัน
- เทียวประจำปี ต่างประเทศ

สถานที่ทำงาน
รามคำแหง


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Rank One Company Limited
บริษัท RankOne จำกัด เป็นบริษัทการทำตลาดออนไลน์ ที่เน้นทำตลาดในรูปสื่อ ดิจิทัล และ สื่อ Online Media ทุกรูปแบบ ต้องการเปิดรับสมัครพนักงาน ที่ต้องการ เข้าร่วมเป็นทีมงานเดียวกับเรา

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที