กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-148148
Creative Digital Marketing Supervisor/Senior ขยายทีมรับเพิ่มหลายอัตรา

ลักษณะงาน:

 • เป็นผู้ประสานงาน และดูแลสินค้า (Brand) ที่ได้รับผิดชอบวางแผนรูปแบบงานให้อยู่ใน Concept และให้เป็นไปในทิศทางที่ลูกค้าต้องการ
 • สามารถคิดกิจกรรมและ ครีเอท Content รูปแบบต่างๆ บทความสคริปต์โฆษณา สคริปต์ Viral Video ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิ Facebook, YouTube, [email protected]
 • เป็นผู้กำหนดแนวคิดการออกแบบ Graphic ให้ตรงตาม ความต้องการของ Brand
 • เป็นผู้วาง Concept , Theme, Mood and Tone ให้กับทีมได้
 • เป็นผู้แนะนำและควบคุมการออกแบบของฝ่าย Graphic ในการทำ Banner & Social content, Landing page, E-newsletter และ info-graphic ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน:

 • เพศใดก็ได้ อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ การสื่อสารตรา การประชาสัมพันธ์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Creative หรือการบริหาร Brand, Marketing, Account Executives อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียน content ได้หลายรูปแบบ สามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง (หากมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการ
 • พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีประสบการณ์ในการทำตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพ ความงาม (เช่น เครื่องสำอาง,อาหารเสริม,กลุ่มสินค้า
 • household ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี connectionกับช่องทางสื่อ (ทีวี, สื่อออนไลน์,นิตยสาร, หนังสือพิมพ์) จะพิจารณาเป็นพิเศษ             
 • สามารถรับความกดดันจากการทำยอดขายได้
 • มีทักษะด้านงานประชาสัมพันธ์ , ทักษะด้านการพูด , สามารถติดต่อประสานงานได้ดีกับสื่อต่างๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบดี
 • มีทักษะทางด้านการเจรจาต่อรอง, มีทักษะในการนำเสนอการขายและการโน้มน้าวใจ
 • บุคลิกภาพดี ,มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว

 

Benefit:

Competitive compensation along with full package of welfare and benefit will be provided to successful candidate.

*****Operational in headquarters Ramkhamhaeng 60/4 *******

Interested applicants are invited to quick apply or in person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to: Apply Now

1577 Home Shopping เลขที่ 1 ถ.รามคำแหง ซ.รามคำแหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Contact Number: 089-939-5771

Only shortlist candidates will be notified.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

1577 Home Shopping Co., Ltd.
https://www.1577.co.th/
URGENTLY REQUIRED!!! 1577 Home shopping is one of the leading home shopping / Call Center service providers specialized in MDC (Merchandise Distribution Channel) and full marketing service. Currently we have more than 2,000 of product lines in our channel. Moreover, with a team of our marketing masters, we are a key that reveals possible solutions to communicate with end-consumers by the most strategic marketing methods. We help business procreate the best media plan, scoops, promotions, and advertisement.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที