งาน ประกันภัย ใกล้ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี 31 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-149830
Insurance Quality Assurance and Premium Payment Support Manager/ผู้จัดการการควบคุมคุณภาพการขายและสนับสนุนการติดตามค่าเบี้ยประกันภัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • กำกับดูแล บริหารจัดการงานควบคุมคุณภาพประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์คุณภาพการขายประกันภัยทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • แก้ไขปัญหา พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการขายประกันภัย
 • ตรวจสอบการแจ้งงาน การยกเลิกประกัน พร้อมทั้งประสานงานกับบริษัทประกันภัย
 • บริหารการจัดเก็บค่าเบี้ยประกันให้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • จัดทำรายงาน และสรุปผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ 

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านประกันภัย 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office (Excel, Word, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี

 

งานสรรหาและว่าจ้างบุคลากร

กรุงศรี ออโต้

550 ชั้น 30 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ใกล้ BTS (เพลินจิต)

โทร. 0 2708 8899

 www.krungsriauto.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Krungsri Auto
Krungsri Auto, a leader of automotive finance business under Krungsri, offers a variety of loan services, including “Car for Cash”, “Krungsri New Car”, “Krungsri Used Car”, “Krungsri Rod Baan” and “Krungsri Truck” operated by Krungsri Auto Group, Bank of Ayudhya Public Company Limited, “Krungsri Motorcycle”, “Krungsri Big Bike” and “Krungsri Inventory Finance”, operated by Ayudhya Capital Auto Lease Public Company Limited. Continuing to serve its customers the best, the company is looking for talented people who have the potential, dedication and responsibility to grow with Krungsri Auto and be a part of the excellent team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที