งาน ขาย บริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจ ใน สุราษฎร์ธานี 9 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 กันยายน 2562
รหัสงาน: ST-609
Officer-Airport Representative and services (ประจำสนามบินสมุย)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ให้บริการข้อมูลเที่ยวบินต่อผู้โดยสารและตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงแรมเพื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
 • ประกาศเสียงตามสาย กรณีพบเจอสิ่งของสูญหาย สิ่งของพลัดหลง ภายในสนามบินเพื่อบริการต่อผู้ใช้บริการสนามบิน
 • ประกาศเสียงตามสายให้ผู้ใช้บริการสนามบินรับทราบเกี่ยวกับเรื่อง ประกาศเครื่องบินล่าช้า, สภาพอากาศไม่ดี, เหตุขัดข้องทางเทคนิคบางประการ, ประกาศพบเจอสิ่งของ, ประกาศเด็กหาย ,ประกาศรับกระเป๋าล่าช้า และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการต่อผู้ใช้บริการและได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง
 • นำพา และให้บริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ อาคาร สถานที่ และเส้นทางต่างๆ ภายในสนามบินในกรณี ที่มีคณะจากหน่วยงานภายนอกขอเยี่ยมชม สนามบิน เพื่อคณะที่เยี่ยมชมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ
 • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สำหรับพนักงานทุกระดับ)
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (สำหรับพนักงานทุกระดับ)

คุณสมบัติ :

 • การศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
 • ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไปเท่านั้น
 • TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
 • มีทักษะทางด้านการเขียน และพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สามารถใช้ MS. Excel , Word, Power point ตลอดจนโปรแกรม Update ข้อมูลเว็บไซต์ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

Interested applicant, please submit your updated resume, a recent photo and a copy of transcript to

 Human Resource Management Division, Human Resources Department

 Bangkok Airways Public Company Limited

99 Mu 14 Vibhavadirangsit Road Khwaeng Chom Phon,

 Chatuchak Bangkok 10900 Thailand


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Bangkok Airways Public Company Limited
Bangkok Airways Public Company Limited The origins of Bangkok Airways can be traced back to 1968 and a company known as Sahakol Air, which was initially set an air taxi service operating a Tradewind, a twin-engine, ten-seat aircraft during the Vietnam War. The assignments came from Overseas International Construction Company (OICC), an American construction company known as United States Operations Mission (USOM) and a number of other organizations engaged in oil and natural gas exploration in the Gulf of Thailand.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที