กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

11 กันยายน 2562
รหัสงาน: ST-607
Sous Chef- Samui

CRTICAL TASKS หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 • Trains and manages kitchen staff and supervises/coordinates all related culinary activities ฝึกอบรมและบริหารงานครัวพร้อมทั้งช่วยเหลือด้านงานที่เกี่ยวกับอาหารทั้งหมดของรีสอร์ท 
 • Estimates food consumption and requisition or purchased food วางแผนการซื้อของเข้าแผนกครัวทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง 
 • Selects and develop recipes; standardizes production recipes to ensure consistent quality วางแผนการทำเมนูอาหารพร้อมส่วนผสมและรูปแบบการตกแต่งให้เป็นบรรทัดฐานและเหมือนกันทุกครั้งที่เสริฟ
 • Establishes presentation techniques and quality standards, Consistency of the food สร้างและคิดในรูปแบบของเมนูและเทคนิคการทำอาหารไหมาๆ
 • Menu planning and pricing, food costing, orders food supplies and oversees kitchen operations to ensure uniform quality and presentation of meals วางแผนและนำเสนอเมนูอาหารพร้อมทั้งราคาขายและต้นทุนของอาหารแต่ละจานพร้อมทั้งส่วนผสมและรูปแบบการเสริฟแต่ละจาน
 • Ensures proper equipment operational/maintenance and ensures proper safety and sanitation in the kitchen มั่นใจว่าอุปกรณ์ทุกอย่างในครัวพร้อมใช้งานและดูแลรักษาอย่างถูกวิธีรวมถึงความปลอดภัยในครัวด้วย
 • The executive chef directly supervises the kitchen with responsibility for managing the kitchen operation (hiring, training, policies and standard operating procedures, performance reviews etc] ต้องคอยช่วยเหลือพนักงานในแผนกที่มีการร้องขอเพื่อให้งานเป็นไปด้วยความราบรื่นรวมถึงการสัมภาษณ์พนักงาน,การฝึกอบรมและการเขียนวิธีการปฏิบัติและกฎระเบียบของการทำงาน 
 • Coordinates the work of the kitchen staff and directs the preparation of meals ตรวจตราคุณภาพอาหารในแต่ละจานที่พนักงานในครัวทำให้กับลูกค้า 
 • Provides on the job training for all staff including hygiene, food safety and sanitation [HACCP Procedures] อบรมพนักงานในเรื่องของรายละเอียดรวมถึงสุขอนามัยในการทำงาน 
 • Works closely with all departments, especially with the F&B Manager to set up yearly planning and activities ทำงานร่วมกับทุกแผนกในการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายห้องอาหารในเรื่องการแพลนในกิจกรรมต่างๆ 
 • Develops/maintains purchasing specifications for food and supplies that ensure quality and inventory control ใส่ใจและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่จะขายให้ลูกค้าต้องมีคุณภาพที่ดีและสะอาด 
 • Organization and management of banqueting and catering functions รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับกิกรรมในการจัดงานนอกและในสถานที่ 
 • Controls food costs to an agreed percentage of food revenue, as well as maintaining quality ควบคุมต้นทุนของรายการอาหารที่ใช้แต่ละเดือนให้อยู่ในขอบเขตุที่ได้รับมอบหมาย 
 • Motivates, trains and develops staff to be qualified for their specific assignments 

             ฝึกอบรมและกระตุ้นพนักงานในแผนกให้มีทักษะในการทำงาน 

 • Carries out Human Resources policies and procedures in compliance with the Company Policy รักษากฎระเบียบของรีสอรทให้เป็นแบบอย่างของพนักงานในแผนก 
 • Daily sales and revenue check list for menu planning and promotion planning เช็คยอดการขายในแต่ละวันเพื่อการทำเมนูและการตลาด 
 • Creates and presents promotion ideas to increase revenue by Daily, Monthly and Theme promotions คิดและเสนอแนะวิธีการขายต่างเพื่อเพิ่มยอดการขายของแผนกเช่นรายวัน, เดือน, และงานสำคัญต่างๆ

 

KEY QUALIFICATIONS คุณสมบัติ 

 • Male or female with less than 55 years old เพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน55 ปี
 • Bachelor’s degree in culinary art or diploma degreeการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านอาหารหรือโภชนาการหรือระดับประกาศณียบัตร
 • Minimum 15-year experience culinary experienceประสบการณ์อย่างน้อย15 ปีในด้านอาหาร
 • Hotel background will be a plusมีประสบการณ์งานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Hospitable and service mindมีจิตใจรักงานบริการ
 • Can do and positive attitudeมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • Good team player and hard workingสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • Good English communication both writing and speakingทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในระดับดีทั้งภาษาพูดและเขียน
 • Computer skills; word processing, spreadsheet and emailทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจถึงการใช้โปรแกรมไมโครซอฟเวริ์ดเอ๊กซ์เซลและการใช้อีเมล
 • Detailed knowledge of purchasing, ordering, receiving, food costing and inventory procedureมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อของรับของคิดราคาต้นทุนได้เป็นอย่างดี

 

 


รายละเอียดงาน:

New Nordic Group
FIND YOUR HOLIDAY HOME   For over 10 years, New Nordic Group have been providing a first-class service to holiday property owners, helping people find their ideal holiday homes across South East Asia. In Thailand has since 2009 developed and constructed high quality condominiums, apartment buildings, villas and hotels. The Group started up with a few buildings on Pratamnak Hill, a quiet area in between the city of Pattaya and family friendly Jomtien. What started with sales of our first apartment buildings, has now become a big and vibrant community, which consists residences, shops, restaurants, spas, and salons.   Just apply now to discuss your new career opportunity with us!   Join us, be a part of our Orange family   Visit us at: www.newnordicgroup.com

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที